Rapala yhteistyöhön PSS ry:n kanssa –vesistön hyvinvointi on ihmisten hyvinvointia

Kalastusvälineyritys Rapala VMC Oyj ja Pidä Saaristo Siistinä ry ovat sopineet yhteistyöstä kotimaan vesien ja luonnon hyvinvoinnin edistämiseksi, jotta tämän päivän luontoelämykset ovat myös tulevien sukupolvien koettavissa.

Yhteistyö on käytännönläheistä talkootoimintaa PSS ry:n kohteissa sekä Rapalan henkilökunnan kouluttamista ympäristötietoiseen ajatteluun, jota viedään eteenpäin myös asiakkaille eli harrastajakalastajille.

– Vesistöjen hyvinvoinnilla on merkittävä välitön vaikutus myös ihmisten hyvinvointiin. Saamme jatkuvasti lukea mediasta uutisia siitä, miten muovia löydetään mitä ihmeellisimmistä paikoista maailman kolkista, kirjoittaa Rapalan kestävästä kehityksestä ja tutkimuksesta vastaava johtaja Taneli Väisänen PSS ry:n blogissa.

– Vesistöissä oleva muovijäte on suuri riski myös kalakannoille. Tiedämme hyvin, että vesistöissä olevat makro- ja mikromuovikappaleet voivat monin eri mekanismein vaikuttaa eri vesieliöiden hyvinvointiin. On myös hyvä muistaa, että ruokakaloihin päätyvät muovikappaleet voivat yhtä hyvin päätyä myös ihmisiin.

Tulevaisuus on yhteinen

EU:ssa on arvioitu, että noin 27 % merten rannoille päätyvästä jätteestä on peräisin kalastusvälineistä. Näitä ovat muun muassa verkot, verkkomerkit ja köydet. Noin joka viides kalastusväline häviää tai tahallaan hävitetään EU:n vesistöihin. On siis selvää, että kalastuksella on merkittävä vaikutus merten roskaantumisessa.
Meristä löytyvä kalastusjäte on pääosin peräisin ammattikalastustoiminnasta.

– On ollut ilahduttavaa huomata, että harrastuskalastajat ovat lähtökohtaisesti hyvin ympäristötietoista väkeä. Tämä on todennettavissa myös Suomessa tehdystä tutkimuksesta, jossa selvitettiin rannoille päätyvän kalastusjätteen määriä vesistöissämme; kaikesta rannoilta löytyneestä jätteestä kalastusvälineitä, kuten uistimia, oli noin 0,06 %.

– Nämä luvut eivät anna meille oikeutusta olla välittämättä vesistöjemme hyvinvoinnista. Tulevaisuudessa haluamme, että 10 000 roskan joukosta olisi löydettävissä nolla kalastusvälineeksi luokiteltavaa roskaa. Haluamme yhtenä maailman suurimpana kalastusvälineyrityksenä valistaa jokaista Rapala-tuotteita käyttävää kalastajaa siitä, miten vesistöjemme hyvinvointia voi omin toimin edistää, Väisänen alleviivaa.


Rapala VMC on vuonna 1936 perustettu kalastusvälineyritys, joka maailman johtavana viehevalmistajana työllistää nykyisellään lähes 2 000 työntekijää ympäri maailman. Yhtiö julkaisi joulukuussa 2020 vastuullisuusstrategiansa, jonka avulla se aikoo olla yksi vastuullisimmista kalastusvälineyrityksistä vuoteen 2024 mennessä. Strategia sisältää myös ympäristön huomioivia toimia yhtiön tuotteiden ja pakkausmateriaalien osalta koko niiden elinkaaren ajan.

Pidä Saaristo Siistinä ry on kaikkien veneilijöiden ja vesilläliikkujien valtakunnallinen ympäristöjärjestö. Yhdistys on toiminut puhtaamman saaristo- ja järviluonnon puolesta jo vuodesta 1969. PSS ry:n toiminta-alueet ovat Saaristomeri, Saimaa, Päijänne, Pohjanlahti, Pirkanmaa ja Itäinen Suomenlahti.

Pidä Saaristo Siistinä ry
Kuvat: Rapala

Lue myös: