1. Rekisterinpitäjä
Dominova Oy
Y-tunnus: 1739920-6
Postiosoite: Hämeentie 135 A, 4. krs., 00560 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Tuija Soikkeli
Postiosoite: Hämeentie 135 A, 4. krs., 00560 Helsinki
Sähköposti: tuija.soikkeli (at) venemestari.fi

3. Rekisterien ylläpitäjät
Tilaajarekisteri: Atex Software Oy, Tietotie 2, 90460 Oulunsalo
Venemestari.fi -sivusto: Aste Helsinki Oy, Panuntie 4, 00610 Helsinki

4. Rekisterin nimi
Dominova Oy:n asiakasrekisteri ja Dominova Oy:n sähköisten palveluiden asiakasrekisteri

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakkaan henkilötietoja voidaan käyttää seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen (uutiskirjeet, kilpailut, edut ja tarjoukset)
 • palvelun toteuttaminen,
 • asiakastapahtumien varmentaminen (tilauksen vahvistaminen laskun maksamisen kautta)
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,
 • markkinointi,
 • analysointi ja tilastointi,
 • mielipide- ja markkinatutkimukset sekä
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset.

6. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,
 • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,
 • ikä, sukupuoli,
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot,
 • asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot,
 • asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot,
 • mahdolliset luvat ja suostumukset,
 • mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautuskortilla, verkkosivujen, sosiaalisen median, arvontojen sekä messuarvontojen kautta,
 • sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla,
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,
 • Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä ns. Robinson-rekisteristä sekä
 • Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden
  yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa säännönmukaisesti:

 • suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti sekä
 • mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin.

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.
Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.
Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä Dominova Oy:n rekistereitä ylläpitävään Atex Software Oy:n asiakaspalveluun puhelimitse 03 4246 5313 tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta nimetyt henkilöt.

Jos tietoomme tulee tietomurtoon viittaavaa toimintaa, otamme mahdollisimman pian yhteyttä palveluntarjoajaan joka vastaa palvelun tietoturvasta.