Kipsi puolitti käsiteltyjen peltojen fosforihuuhtouman Vantaanjoella , jatkorahoituksen saaminen on kriittisen tärkeää

Peltojen kipsikäsittely osoitti jälleen tehonsa ravinnekuormituksen nopeana vähentäjänä John Nurmisen Säätiön johtamassa Vantaanjoen kipsihankkeessa.

Vantaanjoen kipsihanke toteutettiin yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuutena, jossa John Nurmisen Säätiön tukijat ja hankepartnerit rahoittivat runsaat 70 prosenttia ja ympäristöministeriö vajaat 30 prosenttia hankkeesta.

– Peltojen kipsikäsittelyn tehokkuus vesiensuojelussa vakuutti meidät jo vuonna 2014, ja olemme sen jälkeen tehneet määrätietoisesti työtä kipsikäsittelyn saamiseksi suomalaisen vesiensuojelun keinovalikoimaan, sanoo John Nurmisen Säätiön toimitusjohtaja Annamari Arrakoski-Engardt.

Vuosina 2018–2020 toteutettu Vantaanjoen kipsihanke ylitti tavoitteensa: hankkeessa käsiteltiin yli 3 600 hehtaaria eli noin 10 prosenttia Vantaanjoen valuma-alueen peltopinta-alasta. Fosforihuuhtouma kipsikäsitellyiltä pelloilta puolittui, mikä vähentää sekä Vantaanjoen että Suomenlahden rannikkovesien rehevöitymistä.

Kuten aiemmissa kokeiluissakin, kipsikäsittely osoittautui kustannuksiltaan edulliseksi vesiensuojelutoimeksi. Tulokset vahvistavat, että peltojen kipsikäsittelyn avulla voidaan merkittävästi leikata maatalouden ravinnekuormitusta. Siksi sen pitäisi olla avainasemassa Suomen vesiensuojelun tavoitteiden saavuttamiseksi.

John Nurmisen Säätiön lisäksi myös Ainutlaatuinen Saaristomeri -hanke on korostanut peltojen kipsikäsittelyn merkitystä osana Itämeren ja erityisesti Saaristomeren suojelua.

www.johnnurmisensaatio.fi

 

Teksti: Aki Petteri Lehtinen
Kuva: John Nurmisen Säätiö / Ilkka Vuorinen

Lue myös: