Talvitauko päättyy – työt jatkuvat Vuosaaren meriväylällä ja satama-altaalla

Helsingin Vuosaaren meriväylän ja satama-altaan syventämistyöt jatkuvat talvitauon jälkeen. Vesilläliikkujien tulee jättää 150 metrin varoetäisyys työkalustoon Vuosaaren meriväylällä ja satama-altaassa liikuttaessa. Myös pienveneilijöiden tulee noudattaa erityistä varovaisuutta liikkuessaan alueella.

Väyläviraston, Helsingin Satama Oy:n ja Helsingin kaupungin hankkeessa nykyinen Vuosaaren meriväylä ja osa satama-alueesta syvennetään 11 metristä 13 metriin. Työt käynnistyvät jälleen tiistaina 6.4.

– Töitä tehdään tänä vuonna edelleen satama-alueella. Louhintatyöt väylällä käynnistyvät Musta-Hevosen kohdalta, josta siirrymme kevään ja kesän edetessä kohti etelää, kertoo urakoitsija Terramaren Jani Vyyryläinen.

Hyötykäyttöön kelpaamattomat ruoppausmassat kuljetetaan proomuilla ulkomerellä sijaitsevalle Vuosaaren meriläjitysalueelle. Vedenalaisessa louhinnassa syntyvä louhe kuljetetaan vesiteitse Hernesaaren edustalle, missä se hyödynnetään asuinalueen rakentamiseen tarvittavissa meritäytöissä.

Oikaisemista satama-altaan poikki tulee välttää

Syventämistyöt tapahtuvat keskellä vilkasta laivaliikennettä, minkä vuoksi töiden ja laivaliikenteen yhteensovitukseen kiinnitetään erityistä huomiota. Väyläviraston projektipäällikkö Seppo Paukkerin mukaan myös pienveneilijöiden tulee noudattaa erityistä varovaisuutta liikkuessaan Vuosaaren väylän ja sataman läheisyydessä.

– Toivoisimme, että veneilijät ja muut vesillä liikkujat jättäisivät vähintään 150 metrin turvavälin työkalustoon. Näin varmistamme työmaan turvallisuuden myös ulkopuolisille. Oikaisemista satama-altaan poikki tulee välttää alueella tapahtuvien porausten ja räjäytysten vuoksi, täsmentää Paukkeri.

Urakan ympäristövaikutuksia seurataan säännöllisesti.

Hankkeen tavoitteena on parantaa erityisesti konttiliikenteen kuljetustaloutta ja kehittää sataman kilpailukykyä. Meriväylän syventämisen myötä lastikapasiteetti osalla rahtialuksista voidaan lähes kaksinkertaistaa.

Uusi syvempi väylä otetaan käyttöön vuoden 2021 lopussa.


Hankkeen etenemistä voi seurata sen omilta facebook-sivuilta: www.facebook.com/vuosaarenmerivayla

Karttapalvelu työkaluston liikkeiden ja työkohteiden valmistumisen seuraamiseen löytyy osoitteesta: https://maps.ramboll.fi/vuosaari/


www.vayla.fi

 

Lue myös: