Museovirasto jakoi avustuksia – mukana 6 kulttuurihistoriallisesti arvokasta vesikulkuneuvoa

Museoviraston entisöintiavustusta saaneet kohteet ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kulkuneuvoja, joiden säilyminen halutaan turvata. Kaikkiaan Museovirasto avustaa tänä vuonna 33:n liikennevälineen entisöintihanketta. Mukana on kuusi vesikulkuneuvoa.

Tyypillisin avustettava entisöintihanke vuonna 2021 oli kulkuvälineen rungon tai korin kunnostustyöt. Moni hankkeista myös työllistää alan ammattilaisia ja siten edistää vanhojen työtapojen säilymistä.

Avustushakemuksia tuli 116 kappaletta, ja niissä haettiin yhteensä 1 562 670 euroa. Tarkoitusta varten asetetun määrärahan suuruus oli 337 600 euroa. Tästä summasta päätettiin myöntää avustusta 33 kohteelle. Suurin myönnetty avustus oli suuruudeltaan 60 000 euroa, pienin 1 000 euroa.

Vanhojen kulkuvälineiden säilyttäminen käyttökunnossa perustuu taitoon. Korjaamisen taito on aineetonta kulttuuriperintöä, jonka säilymistä avustuksilla halutaan tukea. Museovirasto tukee avustuksilla hankkeita, joilla tuetaan arvokkaaksi luokiteltujen kulttuuriperintökohteiden kestävää käyttöä ja hoitoa. Tavoitteena on varmistaa, että Suomessa säilyy edustava otos kulkuvälineitä asianmukaisessa käyttökunnossa.

Vesikulkuneuvoista Kuunari Kathrina (1949, kuvassa) sai 60 000 euroa aluksen rungon kunnostukseen. S/y Navigatorille (1947) myönnettiin 25 000 euroa. Vesibussi Tuula (1951) huomioitiin 9 000 euron tuella. Höyryhinaaja Tippa (1892) sai 5 800 euroa höyrykattilan kunnostukseen ja höyryhinaaja Ahkera (1870) 3 500 euroa höyrytekniikan kunnostukseen. Salonkivene Albatrosille (1951) myönnettiin 20 000 euroa rungon, kannen ja kansirakenteiden kunnostukseen.

Myönnettävän avustuksen suuruus voi olla 50 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista, eli jokainen avustuksensaaja laittaa entisöintihankkeeseensa aina vähintään Museoviraston myöntämän summan verran omaa rahaa.

www.museovirasto.fi

Lisätietoja kulkuvälineiden entisöintiavustuksista

Myönnetyt avustukset liitteessä

 

Teksti: Aki Lehtinen
Kuva: Hannu Matikka

Lue myös: