Ilmatieteenlaitos ilmoittaa merivedenkorkeudet myös N2000-järjestelmässä

Ilmatieteen laitos alkaa ilmoittaa merivedenkorkeudet myös N2000-järjestelmässä syyskuun puolivälistä alkaen. Muutos on osa laajempaa väylä- ja merikarttauudistusta.

Tähän saakka Ilmatieteen laitos on ilmoittanut merivedenkorkeuden suhteessa teoreettiseen keskiveteen, koska myös merikartoissa syvyystiedot on ilmoitettu tällä tavoin. Merikarttojen korkeusjärjestelmä vaihtuu vaiheittain N2000-järjestelmään. Tämän takia myös vedenkorkeushavaintoja ja -ennusteita aletaan esittää rinnakkain sekä N2000-järjestelmässä että teoreettisen keskiveden suhteen.

Kuva ©Ilmatieteen laitos

Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilla ja monissa muissa merituotteissa muutokset tulevat näkyviin 15.9.2021. Loputkin merituotteet muuttuvat uuteen järjestelmään merikarttojen muutoksen edetessä pitkin Suomen rannikkoa tulevina vuosina.

N2000-järjestelmässä nollakohta on kiinteä, kun taas teoreettisessa keskivedessä nollakohtana on vedenkorkeuden kyseisen vuoden odotusarvo, eli nollakohta vaihtuu vuosittain joitakin millimetrejä.

Kuva ©Ilmatieteen laitos

”Jatkossa käyttäjän tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, minkä korkeusjärjestelmän mukaista hänen käyttämänsä data on”, sanoo meriasiantuntija Anni Montonen Ilmatieteen laitokselta. Jos käytössä on uusi, N2000-järjestelmässä oleva merikartta, tulee merivedenkorkeudet katsoa N2000-korkeusjärjestelmän mukaisina.

Vedenkorkeustiedon muutoksen taustalla on laajempi väylä- ja merikarttauudistus, jota koordinoi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Uudistuksen myötä merikarttojen korkeusjärjestelmä vaihtuu N2000-järjestelmään.

Muutos tapahtuu merialueittain usean vuoden aikana. Ensimmäiset N2000-järjestelmän kartat julkaistaan vuodenvaihteessa 2021–2022 Perämereltä, ja viimeisten karttojen on arvioitu siirtyvän uuteen järjestelmään vuonna 2026.

Myös muut Itämeren ympärysvaltiot ottavat tai ovat jo ottaneet käyttöön N2000-korkeusjärjestelmää vastaavat järjestelmät.

www.ilmatieteenlaitos.fi

 

 

Lue myös: