Veneillessä menehtyneiden määrä 2000-luvun pienin

Alustavien tietojen mukaan tammi-elokuussa menehtyi Traficomin mukaan 22 veneilijää. Määrä on koko 2000-luvun pienin ja laskeva trendi näyttää jatkuvan.

Ennakkotilastojen mukaan tammi-elokuussa menehtyi Suomessa veneillessä 22 ihmistä, joista valtaosa oli keski-iän ylittäneitä miehiä. Huviveneilyonnettomuuksissa kuolleista miehiä oli 21 ja yksi nainen. Miltei kolme neljäsosaa kuolleista oli yli 55-vuotiaita miehiä ja alkoholi oli onnettomuuden syynä 40 %:ssa kuolemantapauksista.

– Huviveneilyonnettomuuksissa menehtyi viime vuonna 27 ihmistä Suomessa. Määrä on 2000-luvun pienin. Ennakkotilastoista voisi päätellä, että laskeva trendi näyttää tänä vuonna jatkuvan, sanoo johtava asiantuntija Kimmo Patrakka.

Suurin osa vuoden 2023 tammi-elokuun aikana kuolemaan johtaneista onnettomuuksista sattui sisävesillä (77 %), eniten Vuoksen vesistössä (36 %). Tyypillinen onnettomuus oli moottoriveneen tai soutuveneen kaatuminen tai kallistuminen. Yhdeksässä tapauksessa mukana oli alkoholi.

Traficom.fi

Lue myös: