Helsingin uuden Finkensillan ali kulkeva väylä avautuu veneilijöille

Korkeasaaren ja Kalasataman Sompasaaren välisen Finkensillan ali kulkeva Sompasaari–Mustikkamaa-väylä on avattu veneilijöille. Finkensillan alikulkukorkeus on 6,7 metriä ja väylän kulkusyvyys 2,6 m.

Korvaavana yhteytenä toiminut Mustikkamaan ja Korkeasaaren välisen salmen kautta kulkenut tilapäinen väylä on lakkautettu.

Kruunuvuorenselän tilapäiset väyläjärjestelyt pysyvät ennallaan

Laajasalon ja Korkeasaaren välillä Kruunuvuorenselällä Kruunuvuorensillan rakentamisen takia Kulosaareen ja Herttoniemen rantaan johtava 6,9 m väylä (4860: Herttoniemen 9,5/6,9 m väylä) on suljettu.

Kulkuyhteys on siirretty Kruunuvuorenselällä länteen päin, Nimismies-luodon länsipuolelle. Tilapäinen väylä on yksityisväylä, jolla liikkuminen tapahtuu veneilijän omalla vastuulla. Väylä on merkitty sinivalkoisin yksityisväyläviitoin. Viitoissa on kardinaalitunnukset ja viitat on asetettu helpommin havaittaviksi viittaporteiksi. Alueella on myös 10 km/h nopeusrajoitus ja aallonmuodostuskielto. Työsilta on rajattu myös keltaisin erikoismerkein. Erikoismerkit ovat heijastavia ja joka toinen niistä on myös valaistu.

Väylällä on sillan kohdalla kulkuaukko, jonka leveys on noin 30 metriä ja alikulkukorkeus on 18 metriä. Kulkuaukon kulkusyvyys on vähintään 4 metriä. Työsiltaan on merkitty kulkuaukko ja alikulkukorkeus. Työsiltaa ei pidä alittaa muualta kuin kulkuaukon kohdalta.

Lue myös: