Suomenlahden merivartiostolla vilkas vuosi 2018

Merivartiosto johti vuoden 2018 aikana yhteensä 870 meripelastustehtävää (+13 %). Tapahtumamäärien kasvu selittyy pääosin lämpimän sään vuoksi edelliskesää vilkkaammalla huviveneilyllä.

Meripelastustoimen hätätilanteeksi määritettiin 82 tapahtumaa ja meripelastustoimien kohteena oli yhteensä 2 029 henkilöä (+6 %). Huvialus oli kohteena 696 tapahtumassa ja kauppa-alus 73 tapahtumassa. Kaikkiin meripelastuksen hätätilanteisiin kyettiin osoittamaan apua. Rajavartiolaitoksen yksiköiden toiminta-aika merellä oli 910 tuntia.

Meripelastustapahtumiin johtaneet syyt johtuivat usein inhimillisistä tekijöistä. Näitä olivat merimiestaidollinen virhe, sairaskohtaus tai tapaturma. Myös tekniset syyt ja erilaiset ympäristötekijät vaikuttivat avun tarpeeseen ja sen antoon.

Vuoden 2018 aikana merivartiosto työskenteli eri viranomaisten kanssa sekä osallistui mm. saariston ensihoito-, pelastus- ja poliisitehtäviin sekä osoitti virka-apua muille viranomaisille niiden pyynnöstä. Merellä virka-aputehtävät liittyvät tyypillisesti vedenalaiseen rikospaikkatutkintaan, kadonneen etsintään ja esimerkiksi tulipalon sammutukseen saaristoalueella.

 

www.raja.fi

Lue myös: