Saunalauttainnostus jatkuu – käytetyn lautan ostajan kannattaa tarkastaa faktat

Kyllä. Omaan käyttöön saa itse rakentaa saunalautan varsin vapaasti ilman erityisiä vaatimuksia. Siitä huolimatta sen tulee kuitenkin täyttää vesikulkuneuvoja koskevat yleiset vaatimukset. Jos kuitenkin haluaa myydä alle 5 vuotta vanhan omavalmisteen, täytyy lautalla olla CE-merkintä ja tarvittavat dokumentit. Jos haaveilet käytetyn saunalautan ostosta, kannattaa tarkistaa, että paperit ovat kunnossa.

Omavalmisteen tulee täyttää huvivenedirektiivin vaatimukset, jos sen käyttöönotosta on myyntihetkellä kulunut alle 5 vuotta. Saunalautassa pitää olla asianmukaisesti kiinnitetty CE-merkintä ja sen mukana tulee olla huvivenedirektiivin mukaiset dokumentit, eli käyttäjän käsikirja ja vaatimustenmukaisuuden vakuutus, molemmat suomeksi ja ruotsiksi. Saunalautan rakentaja voi useissa tapauksissa itse tehdä vaatimuksenmukaisuuden arvioinnin ja laatia tarvittavat dokumentit. Silloin on huvivenedirektiivin mukaan laadittava tekninen dokumentaatio, joka sisältää piirustukset, laskelmat ja tarkastusten ja testien tulokset.

Erityisesti tulisijoja asennettaessa on syytä noudattaa riittäviä varoetäisyyksiä palaviin materiaaleihin. Niistä saa ohjeita tulisijan valmistajalta tai yleisistä rakennusmääräyksistä. Vesiliikenneasetuksen sammutinvaatimus koskee käytännössä kaikkia saunalauttoja. Koska saunalautoissa tulenteko on olennainen osa toimintaa, tulisi yleiseen paloturvallisuuteen sekä sammuttimien riittävään kapasiteettiin kiinnittää erityistä huomiota.

Saunalautta on merkittävä vesikulkuneuvorekisteriin, jos sen moottoriteho on vähintään 15 kW (yli 20 hv) tai jos siinä on moottori tai purje ja rungon pituus on vähintään 5,5 metriä. Rakentajan on myös haettava valmistajan tunnus, jonka myöntää Traficom. Lisätietoa saat veneilytarkastajat@traficom.fi.

Saunalautan kohdalla on mahdollista, että siihen sovelletaan myös yleisiä rakennusvalvonnan määräyksiä, vaikka lautta olisikin rekisteröity vesikulkuneuvorekisteriin. Yhteistyö paikallisten rakennusviranomaisten kanssa onkin paikallaan jo lautan rakenteen ja käytön sekä laituri- ja talvitelakointipaikan suunnitteluvaiheessa.

Vesiliikennelaissa ja -asetuksessa on säännöksiä, jotka koskevat sekä vesillä liikkujaa että vesikulkuneuvojen rakennetta, varusteita, kuntoa ja käyttöä. Näitä ovat mm. että ohjailupaikalta on hyvä näkyvyys, jotta voi seurata kulkureittiä ja muuta vesiliikennettä. Saunalautassakin on oltava kunnolliset kiinnityspisteet, joista sitä voi tarvittaessa myös hinata. Ennen vesille lähtöä on saunalautan merikelpoisuus sekä varusteet aina tarkastettava.

Jos omavalmistetta ei myydä, ei virallista dokumentaatiotakaan tarvita. Dokumentit eivät myöskään ole myyntitilanteessa välttämättömiä silloin, kun lautta on ollut omassa käytössä vähintään 5 vuotta. CE-merkintä vaaditaan myös jos lautan haluaa katsastaa vuokraveneeksi.

 

Lisätietoja: www.traficom.fi/fi/liikenne/veneily/saunalautat

Lue myös: