Nordstream 2 -kaasuputken asennus saavutti Suomen talousvyöhykkeen: Aiheuttaa rajoituksia huviveneille Suomenlahdella

Putkenlaskualus Pioneering Spirit tavoitti maanantaina Suomen talousvyöhykkeen. Alus saapui Ruotsista läntiselle Suomenlahdelle asentaen toista Nordstream 2 -maakaasuputkilinjaa. Rakennustyöt Suomen talousvyöhykkeellä kestävät 374 kilometrin pituisella reittiosuudella syksyyn asti.

Saksan ja Venäjän välille mereen laskettavaa kaasuputkea Nordstream 2:ta lasketaan tämän kesän ja tulevan syksyn ajan Suomenlahdella. Laskutyö aiheuttaa rajoituksia huviveneilijöille.

Toimenpiteet aiheuttavat tilapäisiä navigointirajoituksia alusten ympärillä. Alueella työskentelevien Nordstream 2:n urakoitsijoiden työalusten ympärillä on 0,5 – 1,9 kilometrin (noin 0,3 -1 merimailin) suoja-alueet, jotka on sovittu töiden toteuttamista valvovien merenkulkuviranomaisten kanssa.

Suoja-alueilla varmistetaan ohi kulkevalle liikenteelle turvallinen merenkulku työalusten läheisyydessä sekä turvalliset työolosuhteet aluksilla työskentelevälle henkilöstölle.

Putken rakennus on nyt saavuttanut Suomen talousvyöhykkeen ja työmaa on siirtynyt läntiselle Suomenlahdelle.

Etenevää putkenlaskualusta avustaa tutkimusalus Calamity Jane, joka varmistaa, että putkilinja asettuu oikeaan paikkaan merenpohjassa. Putkenkuljetusalukset toimittavat betonipinnoitettuja, 12-metrisiä teräsputkia putkenlaskualukselle säännöllisesti hankkeen lähimmästä logistiikkakeskuksesta Hangon Koverharista, myöhemmin Kotkasta.

Myös kiviaineksen sijoitustyöt jatkuvat. Puhdasta kiviainesta sijoitetaan putkilinjan asennuksen jälkeen paikoitellen merenpohjaan muun muassa putkilinjan tueksi alueilla, joissa merenpohja on epätasainen.

Kiviaines lastataan erikoisalukseen Hamina–Kotkan ja Inkoon satamista ja kuljetetaan kohteeseen, jossa se lasketaan merenpohjaan tarkalleen määriteltyihin kohtiin laskuputken avulla.

Tiedotteita navigointirajoituksista on saatavilla reaaliajassa merenkulun keskeisillä tiedotuskanavilla (Traficomin tiedonantoja merenkulkijoille, NAVTEX-järjestelmä ja vhf-kanavat). Putkilinjan suunniteltu reitti on merkitty merikarttoihin.

 

TEKSTI Aleksi Vienonen KUVAT NordStream

Lue myös: