Venemestarin Erikoisnumero SÄHKÖ ja ELEKTRONIIKKA

Veneissä erilaiset pienet 12 voltin sähköjärjestelmän vikaantumiset ovat kenties se tyypillisin vika. Kulkuvalo ei pala, vaikka lamppu on kunnossa tai joku muu laite pimenee mystisesti. Moottorikin saattaa hiljentyä sähkövikaan. Ne ovat harmillisia, mutta usein helposti itse korjattavissa olevia vikoja – jos edes sähkötekniikan perusteet ovat hallussa.

Teho, virta, jännite ja vastus, oman veneen sähkön tuoton, varastoinnin ja kulutuksen arvioiminen sekä sähköjärjestelmän kokonaisuuden ymmärtäminen ovat veneilijän sähköopin teoriaosuus. Peruskomponenttien tunteminen ja yksinkertaiset sähkötyöt, kuten liitosten tekeminen ja yleismittarin käyttö muodostavat käytännön osaamisen perustan.

Jo näillä eväillä pääsee omavaraisuuden asteelle, joka auttaa ratkomaan omatoimisesti pienet viat, paikallistamaan huomiota kaipaavat kohteet ja arvioimaan, koska tarvitaan ammattilaisen palveluja. Ja kuten muunkin venetekniikan kohdalla, myös sähkötekniikan perusteiden osaaminen parantaa suoraan omaa veneilyturvallisuutta.

Sähkö ja Elektroniikka -erikoisnumeroon on koottu vuosien varrelta valikoima Venemestarin suosituimpia ja hyödyllisimpiä sähkö- ja elektroniikka-aiheisia artikkeleita, joista muodostuu varsin kattava katsaus veneen sähköjärjestelmään ja sen osiin. Lopuksi käymme läpi  myös tärkeimpien elektronisten navigointivälineiden ominaisuuksia ja käyttöä, joten käsissä on monipuolinen opas venesähköihin ja veneessä käytettävään elektroniikkaan, kuten tutkan, aisin ja plottereiden asennukseen ja käyttöönottoon.

 

Sähkö ja Elektroniikka – erikoisnumero lehtipisteissä kautta maan torstaina 23.5. Venemestarin tilaajille numero kuuluu tilausjaksoon. Sähköisiä lukuhetkiä!

PS. Voit ostaa lehden sähköisenä myös Venemestarin verkkosivulta: www.venemestari.fi

Lue myös: