Veneiden käymäläjätteiden imutyhjennysverkosto edelleen puutteellinen

 

Käymäläjätteen päästäminen vesistöihin kiellettiin Suomessa jo vuonna 2005, mutta käytännössä jätteitä tyhjennetään edelleen vähintäänkin satunnaisesti  mereen. Turun yliopiston Brahea-keskuksen ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n vuonna 2016 toteuttaman tutkimuksen mukaan melkein 50 prosenttia veneilijöistä tyhjensi käymäläjätteensä epäsäännöllisesti vesistöihin ja useimmiten syyksi kerrottiin tyhjennyspaikkojen puutteellinen määrä tai heikko käytettävyys.

Imutyhjennyslaitteet ja niiden muodostama verkosto on tärkeää päivittää vastaamaan veneilijöiden muuttuvia tarpeita, jotta he voisivat toimia oikein ja suojella luontoa. Rehevöityminen saattaa vaikuttaa hyvinkin paikallisella tasolla, joten päästöt pitää minimoida siellä missä voidaan.

Veneiden käymäläjätteiden imutyhjennysverkostoa kohentavan BATSECO-BOAT-projektin tarkoituksena on kartoittaa veneilijöiden tarpeita ja parantaa imutyhjennyspalveluita koko keskisen Itämeren alueella.

Tärkeässä roolissa imutyhjennysmahdollisuuksien parantamisessa ovat laitteiden omistajat ja huoltajat eli kunnat ja satamanpitäjät. BATSECO-BOAT-projektin puitteissa on selvitetty kyselytutkimuksella sekä satamanpitäjien että veneilijöiden näkemyksiä imutyhjennysverkoston toimivuudesta. Tavoitteena oli löytää ongelmakohtia, joita voitaisiin korjata.

Esimerkiksi imutyhjennyslaitteiden käyttöohjeet ovat usein haaste, sillä ne ovat monissa paikoissa puutteelliset eikä niitä ole saatavilla usealla kielellä.

Ratkaisuna tuotetaan kuvalliset käyttöohjeet muutamalle eri laitetyypille, ja ne tulevat olemaan vapaasti hyödynnettävissä.

– Lisäksi toinen helposti toteuttava ratkaisu satamanpitäjille on hankkia muutamia ylimääräisiä varaosia laitteisiin, kuten ylimääräinen pumppu ja suutinosa, kertoo Pidä Saaristo Siistinä ry:n projektipäällikkö Hanna Haaksi.

Kartoituksessa määriteltiin myös suosituimpia veneilyreittejä ja paikkoja, joihin tulisi sijoittaa uusia imutyhjennysasemia. Uusien imutyhjennyslaitteiden hankinta keskisen Itämeren alueelle kuuluu myös BATSECO-BOAT-projektiin.

BATSECO-BOAT-projektia johtaa Turun yliopiston Brahea-keskus ja hankkeen kumppanit ovat Suomessa Pidä Saaristo Siistinä ry, Ruotsissa Ecoloop AB, Campus Roslagen sekä Norrtäljen kunta ja Virossa Hoia Eesti Merd (Keep the Estonian Sea Tidy) sekä Viimsin kunta. Hankkeen rahoittaa EU:n aluekehitysrahaston Central Baltic Interreg -rahoitusohjelma, ja sen kokonaisbudjetti on 1,48 miljoonaa euroa.

www.pidasaaristosiistina.fi

 

septiteemaa Venemestarin arkistossa:

Septitankin imutyhjennyksen asennus, Sähköwc:n asennus,VeneWc:n raikastinjärjestelmän asennus

 

 

Lue myös: