Mahanpuruja muovista 

Älä heitä roskia katukaivoon – ne voivat päätyä lähimpään vesistöön!

Pidä Saaristo Siistinä ry:n Mahanpuruja muovista -viestintäkampanja tulee taas. Kampanjalla halutaan nostaa esille, että suurin osa vesistöjen roskista on peräisin kaupungeista ja ne kulkeutuvat sinne joko suoraan ihmisen kädestä tai esimerkiksi hulevesijärjestelmää pitkin.

Erityisen tavallista on heittää tupakantumpit filttereineen sadevesikaivoihin tai kadulle, tietämättä että hulevedet johdetaan lähes kaikkialla puhdistamatta suoraan lähimpään vesistöön. Siksi ei ole yllättävää, että tupakantumppi onkin maailman tavallisin roska meren rannoilla. Tupakantumppi ei käytännössä maadu, vaan pilkkoutuu mikromuoveiksi ja nanomuoveiksi, kuten ei käytännössä purkkakaan ei hajoa.

Myös muuta muoviroskaa, erityisesti piknikeväiden kääreitä ja kertakäyttöastioita, löytyy huomattavan paljon rannoilta. Jokainen voi siis vaikuttaa omalta osaltaan roskaantumisongelmaan huolehtimalla omista roskistaan.

Vuoden 2020 kampanja järjestetään yhteistyössä Espoon kaupungin, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän, Lahden kaupungin, Liedon kunnan, Liedon Veden ja Turun kaupungin kanssa. Tarrakampanjaa pilotoitiin viime vuonna Porvoossa, Turussa ja Vantaalla.

www.pidasaaristosiistina.fi

Lue myös: