Majakkalaiva Kemi restauroidaan näyttelykohteeksi

Valtakunnallisesti merkittävän museoalus Kemin restaurointi on alkamassa. Kunnostustyö kestää useita vuosia, minkä jälkeen Suomen merimuseon aluksiin kuuluva majakkalaiva on tarkoitus avata yleisölle Kotkassa, Merikeskus Vellamon laiturissa.

Kemi on viimeinen Suomessa käytössä ollut majakkalaiva. Alus oli käytössä vuosina 1901–1974. Se on säilynyt erityisen autenttisena, ja on myös kansainvälisesti kiinnostava.

Restaurointityö alkaa rungon kunnostuksella Suomenlinnassa, jonne Kemi hinataan talven ajaksi marraskuussa 2020. Keväällä 2021 laiva palaa Kotkaan Suomen merimuseoon sisätilojen kunnostusta varten. Sisätilojen restauroinnissa keskitytään erityisesti yleisölle avattaviin osuuksiin.

Vuonna 2018 tehdyn kuntokartoituksen perusteella Museovirastolle myönnettiin Kemin restaurointiin 897 000 euron rahoitus hallituksen lisätalousarviosta.

– Museoesineenä laiva on voimakas ja kokonaisvaltainen elämys, joka kertoo ainutlaatuisella tavalla historiasta ja merenkulun ilmiöistä. Tavoitteena onkin säilyttää Kemi yleisölle avoimena, kelluvana museoaluksena, jonka hyvää kuntoa ylläpidetään säännöllisellä huollolla ja valvonnalla sekä määräaikaisilla telakoinneilla, kertoo hanketta vetävä erikoisasiantuntija Päivi Eronen Museovirastosta.

Kemi on tarkoitus avata yleisölle vuonna 2022. Laiva sijoitetaan Merikeskus Vellamon museoaluslaituriin, jonka suurin alus on suomalaisen talvimerenkulun legenda ja valtiollisenkin historian käänteitä todistanut jäänmurtaja Tarmo.

www.museovirasto.fi

www.merikeskusvellamo.fi

Lue myös: