N2000 Väylä- ja merikarttauudistus

Merikartat uudistuvat lähivuosina alue kerrallaan. Vuonna 2021 Perämereltä alkava väylä- ja merikarttauudistus tuo mukanaan uudet ja tarkemmat merikartat.  Uusille merikartoille tulee käyttöön uusi vertaustaso.

N2000-korkeusjärjestelmään sidotut merikarttatuotteet ja väylien syvyystiedot otetaan suunnitelmien mukaan vaiheittain käyttöön 2021 alkaen. Uudistus alkaa Perämeren alueelta ja saavuttaa täyden kattavuuden merialueella arviolta vuoden 2026 aikana.

Nykyinen, merialueilla keskivedenkorkeuteen perustuva syvyystietojen vertaustaso korvataan N2000-korkeusjärjestelmään sidotulla vertaustasolla. Maankuoreen sidotun N2000-korkeusjärjestelmän käyttöönotto takaa valtakunnallisesti ja myös kansainvälisesti paremman syvyystietojen yhteensopivuuden.

Ilmatieteen laitos aloittaa N2000-vedenkorkeustietojen julkaisemisen kesällä 2021. Uudistuksessa käydään läpi kaikki väylä- ja syvyystiedot ja se alkaa Perämereltä edeten vaiheittain kohti etelää seuraavien vuosien aikana.

Merialueilla veneilevän kannattaa kiinnittää asiaan huomiota, jotta käyttää jatkossa oikeaa vedenkorkeustietoa oikean kartan kanssa. Sisävesien merikartoilla syvyystiedot säilyvät ennallaan, järvikohtaiset vertaustasot päivitetään N2000-järjestelmään.

Veneilijän on hyvä sisäistää, että veden määrä ei uudistuksessa muutu minnekään, vaan vettä on ihan yhtä paljon kuin ennenkin. Vain arvot kartoilla muuttuvat, sillä referenssitaso eli syvyyksien vertaustaso vaihtuu aikaisemmasta. Uuden kartan kanssa tuleekin siis seurata N2000-vedenkorkeustietoa, kun nykyisen kartan kanssa käytetään keskivesijärjestelmään pohjaavaa vedenkorkeustietoa.

Uudistus tehdään yhtä aikaa koko Itämeren alueella, esim. Ruotsissa ja Virossa ensimmäiset uudet kartat on jo julkaistu. Tulevaisuudessa kaikki Itämeren merikartat noudattavatkin samaa vertaustasoa. Itämeren alueella uudesta vertaustasosta käytetään kansainvälistä nimeä BSCD2000 (Baltic Sea Chart Datum 2000).

Seuraavat, loppuvuonna 2021 Perämereltä julkaistavat merikartat ovat jo uuden vertaustason mukaisia N2000-merikarttoja.

Lisätietoja www.traficom.fi

Veden korkeustiedot löytyvät Ilmatieteenalaitoksen sivulta.

Päivitetty 9.12.2021_Muutettu aikataulutietoja

kuvat: Traficom

Lue myös: