Metsähallitus on tuottanut uuden aineiston merien käyttöpaineiden arviointiin

Metsähallituksen ilmakuvissa näkyvät ihmistoiminnan merkit on muutettu paikkatiedoksi koko merellisen rantaviivan pituudelta. Kokonaisuutena aineisto on kansainväliselläkin mittapuulla ainutlaatuinen. Jokainen metri meren rannasta on kartoitettu.

Nyt tuotettu aineisto sisältää esimerkiksi Maanmittauslaitoksen ilmakuvista havaittuja ruoppauskohteita, pienlaitureita ja aallonmurtajia, joista sijaintitietoa on aiemmin ollut saatavilla vain hyvin rajallisesti. Saadulla aineistolla pyritään analysoimaan rannikon yleistä tilaa ja sitä, missä ihmistoiminta saattaa vaikuttaa meriluontoon.

– Tietoa pienimuotoisesta toiminnasta rannikkoalueilla on ollut hyvin hajanaisesti saatavilla, joten kattavaa käsitystä luontoarvoja kuormittavista tekijöistä ei ole voitu aiemmin muodostaa, Merisuojelu-hankkeen projektikoordinaattori Matti Sahla kertoo.

Luontoarvoihin vaikuttavia ja kuormittavia tekijöitä ovat esimerkiksi merenpohjan ruoppaus ja pienvenelaiturit. Kaikkiaan ilmakuvista on havaittu ja tunnistettu yli 115 000 ihmistoiminnan kohdetta. Potentiaalisia maastossa tarkistamattomia ruoppauskohteita ilmakuvilta on havaittu n. 30 000, laitureita aineistoon on kertynyt n. 65 000 ja aallonmurtajia kaikkiaan n. 10 000 kappaletta.

– Laitureiden määrä yllätti erityisesti. Aiemmin ei ole pystytty arvioimaan pienveneiden liikennettä veneväylien ulkopuolella, mutta uusi aineisto auttaa hahmottamaan veneiden mahdollisia kohteita myös muualla, Sahla toteaa.

Aineiston avulla voidaan esimerkiksi arvioida missä veneliikenne saattaa häiritä lintujen pesimistä tai millaisia yhteisvaikutuksia ruoppaukset ja pienveneily aiheuttavat meren pohjan kasviyhteisöille.

https://paikkatieto.ymparisto.fi/velmu/

Teksti: Aki Petteri Lehtinen
Kuva: Metsähallitus, Maanmittauslaitos

Lue myös: