Fint­raf­fi­c: Me­ri­lii­ken­tee­noh­jaus es­ti yh­dek­sän ka­ril­lea­joa vuon­na 2020 ja kirjasi yli 900 poikkeamaa

Fintrafficin meriliikennekeskuksessa estettiin vuonna 2020 kaikkiaan yhdeksän mahdollista karilleajoa ja kirjattiin lähes 940 alusliikennettä koskevaa poikkeamaa. Tämä käy ilmi juuri valmistuneesta Fintrafficin meriliikenteenohjauksen poikkeamien vuosiraportista.

Fintrafficin meriliikenteenohjauksen tehtävänä on varmistaa merenkulun turvallisuus ja sujuvuus Suomen rannikolla, sen läheisyydessä olevilla kansainvälisillä merialueilla sekä Saimaan syväväylällä. Vuonna 2020 yhtiö esti yhdeksän mahdollista karilleajoa, joista kahdeksan estettiin Suomen rannikon alueella ja yksi Suomen vastuulle kuuluvien kansainvälisten merialueiden valvonta-alueella.

Fintrafficin meriliikennekeskuksissa huolehditaan alusliikenteen, kuten rahtialusten ja matkustajalaivojen turvallisesta kulusta ympäri vuorokauden, vuoden kaikkina päivinä.

– Viime vuonna estämistämme mahdollisista karilleajoista kaikissa oli kyse tilanteesta, jossa alus oli suuntaamassa kohti matalikkoa, mutta muutti kurssiaan yhteydenotostamme. Meriliikennekeskus antoi myös kuudesti navigointiapua, jolla varmistettiin alusten turvallista kulkua väyläalueella, kertoo operatiivinen johtaja Sari Talja.

Fintrafficin meriliikennekeskuksissa kirjattiin kaikkiaan lähes 940 alusliikennettä koskevaa poikkeamaa. Näistä yli 80 % kirjattiin Suomen rannikkoalueelta sekä Saimaan syväväylältä, ja alle 20 % Suomen vastuulle kuuluvien kansainvälisten merialueiden valvonta-alueilta.

– Edellisvuoteen verrattuna poikkeamien kokonaismäärä nousi selkeästi. Tähän vaikuttivat raportointiohjeistuksen edelleen kehittäminen,  ja sen myötä myös raportointikynnyksen madaltuminen tietyissä tapauksissa. Normaalisti poikkeamatilastojen kärjessä olevat kone- ja tekniset viat sekä reititystoimenpiteiden noudattamiset olivat tänäkin vuonna niitä yleisimpiä poikkeamia, summaa laatupäällikkö Kati Westerlund.

Fintrafficin meriliikenteenohjaus varmistaa meriväylillämme ulkomaankaupan ja kotimaan vesiliikenteen häiriöttömän toiminnan. Se tarkoittaa vuositasolla yli 100 miljoonan tonnin merikuljetuksia. Joka vuosi myös lähes 20 miljoonaa matkustajaa liikkuu Suomen ja ulkomaiden satamien välillä. Fintrafficin VTS-keskukset vastaavat vuoden jokaisena päivänä läpi vuorokauden siitä, että alusliikenne on turvallista, sujuvaa ja häiriötöntä. Fintrafficin toimialaan kuuluvat alusliikennepalvelun rinnalla turvallisuusradio- ja radionavigointipalvelut sekä digitaaliset tilannekuva- ja tiedonvaihtopalvelut ja niiden jatkuva kehittäminen.

Fintraffic

Etusivun kuvituskuva: Colourbox

Lue myös: