Rahtialukset purkavat laillisesti jätteitään Itämereen – jätetietoa tuodaan nyt suoraan aluksille

Merkittävä osa Itämerellä kulkevista rahtialuksista purkaa osan jätteistään suoraan mereen ja täysin laillisesti, vaikka tiedetään että nämä jätteet rehevöittävät Itämerta.

Itämerellä liikkuu päivittäin 2000 alusta, joista erityisesti kansainvälisillä rahtialuksilla ei tiedetä Itämeren erityisolosuhteista eikä myöskään tunneta Itämeren satamien No Special Fee -maksujärjestelmää, jossa jätemaksu veloitetaan riippumatta siitä, jättääkö alus jätteitä satamaan vai ei.

Baltic Sea Action Groupin (BSAG) ideoima ja yhteistyöllä toteutettu Baltic Sea Waste Fee -info tuo tiedon jätteiden purun helppoudesta suoraan aluksille. Infopaketin tavoitteena on saada kaikki alukset purkamaan kaiken jätteensä satamien vastaanottojärjestelmiin ja siten vähentää merenkulusta aiheituvia päästöjä Itämereen.

Tavoitteena on saada alukset toimittamaan satamiin myös sellaisia jätelajeja, joita edelleen saa laillisesti poistaa Itämereen. Hyväksyttyjä jätteitä ovat mm. talousvedet, käsitellyt käymälävedet ja hienonnettu ruokajäte, jotka nekin kuitenkin kuormittavat Itämerta ja pahentavat edelleen happikatoa ja rehevöitymistä.

Baltic Sea Waste Fee -infon työryhmässä ovat mukana BSAG:n lisäksi Suomen Satamaliitto ry, Suomen Laivameklarit ry, Suomen Varustamot ry, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, ympäristöministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö, jotka kaikki jakavat infopakettia aluksille kanavillaan. Tämän lisäksi BSAG markkinoi infopakettia Vastuullinen merenkulku -hankkeessa.

 www.bsag.fi

Lue myös: