Perämeren merellinen kansallispuisto viettää juhlavuottaan

Eduskunnan myöntämän lisärahoituksen turvin Metsähallitus voi vahvistaa Perämeren kansallispuiston näkyvyyttä Kemin ja Tornion alueella sekä kunnostaa retkeilyrakenteita kansallispuistossa ja Oulun seudun lähisaarissa.

Juhlavuoden kunniaksi kansallispuistoa tuodaan entistä vahvemmin esille sekä Kemin että Tornion kaupungeissa. Kansallispuisto-opasteita lisätään ja uusitaan molempien kaupunkien alueilla.

Mikäli koronatilanne sallii, kansallispuiston syntymäpäiviä juhlistetaan kesällä.

Itse kansallispuiston alueella Metsähallituksen työlistalle kuuluu tänä kesänä muun muassa Pensaskarin laiturin kulkurampin uusiminen. Perinnemaisemia raivataan Pensaskarissa ja Iso-Huiturissa. Lisäksi lampaat urakoivat luonnonhoitotöissä Selkä-Sarvessa, Maasarvessa, Linnanklupussa, Pensaskarissa, Etukarissa ja Iso-Huiturissa.

Vuonna 2021 päivitetään myös Perämeren kansallispuiston, Perämeren saarien ja Iin Röytän hoito- ja käyttösuunnitelma. Suunnitelmalla linjataan alueen tulevaisuutta, sekä ohjataan virkistyskäyttöä ja luonnonsuojelua.

Perämeren kansallispuiston lisäksi Metsähallitus kunnostaa ja rakentaa retkeilyrakenteita kansallispuiston ja Oulun välimaastossa sijaitsevissa saarissa. Muun muassa Härkäleton suojasataman laiturin kulkuramppi uusitaan ja Kropsussa korjataan laituri, uusitaan kulkuramppi ja rakennetaan uusi taukotupa.

Kuvat: Maarit Vaahteranoksa

Lue myös: