Skipperi ja Nextfour yhteistyöhön vesillä tapahtuvien ylinopeuksien välttämiseksi

Skipperi ja Nextfour yhdistävät osaamisensa turvallisemman veneilykulttuurin puolesta.

Yhteiskäyttöpalvelu ja venevuokraamo Skipperi tarttuu yhteen veneilyturvallisuuden isoimmista haasteista, ylinopeuteen, uuden teknologian avulla. Hanke toteutetaan yhteistyössä Nextfourin kanssa, jonka vastuulla on Skipperi-veneiden älyplotterit.

Ylinopeus on yksi veneilyturvallisuuden isoimmista haasteista. Vesillä nopeusalueita on selvästi vaikeampi hahmottaa kuin mihin esimerkiksi maanteillä on totuttu. Nopeusalueiden alku ja loppu on vesillä usein vaikea merkitä siten, että alueet olisivat veneilijöille selkeästi nähtävillä. Navigointiin käytettävissä merikartoissa nopeus- tai rajoitusalueita ei ole merkitty, joten veneilijöiden tulee osata tulkita merkkejä vesillä tai yrittää etsiä rajoitusalueita esimerkiksi Väyläviraston ylläpitämästä tietolähteestä.

Rajoitusalueiden vaikea havainnointi voi johtaa mm. siihen, että nopeasti kulkevat veneet aiheuttavat vaaratilanteita esimerkiksi uimarantojen läheisyydessä tai kapeilla rantojen läheisyydessä olevilla vesireiteillä.

Myös Helsingin venepoliisin ylikonstaapeli Jarmo Niininen tunnistaa ongelman hyvin:

– Ylinopeudet ovat suuri ja jatkuva ongelma erityisesti kaupunkialueilla. Ylinopeudet voivat olla huomattavia, jopa 3 – 4 – kertaisia, ja aiheuttavat vaaratilanteita erityisesti alueilla joissa on paljon muuta vesiliikennettä.
Venepoliisi tunnistaa myös, että nopeusalueiden merkitsemisessä olisi parantamisen varaa:

– Merkinnöillä on jossain paikoin vaikea tehdä selkeäksi mihin nopeusalue jatkuu. Viranomaiset valvovat nopeusrajoituksia alueilla, missä ne ovat merkitty selkeästi ja yksiselitteisesti, mutta kuten autoilijalla myös veneilijöillä on velvollisuus ottaa selvää mahdollisista rajoituksista.

Pelkkä asennekasvatus ei riitä

Ongelmat eivät ole uusia, mutta tämä on ensimmäinen kerta kun niitä pyritään ratkomaan teknologian avulla. Kaikki Skipperin omat veneet on varusteltu kehittyneellä teknologialla ja Skipperin järjestelmät tietävät reaaliaikaisesti missä veneet liikkuvat ja millä nopeudella.

Yhdistämällä Skipperin ylläpitämän tiedon rajoitusalueista veneeltä tulevaan tietoon, voidaan veneen kuskille tuoda tietoa turvallisuuteen liittyvistä asiosta suoraan veneissä oleviin Nextfourin valmistamiin Q Experience plottereihin, jotka toimivat myös digitaalisina merikarttoina. Mikäli Skipperin moottoriveneellä ajetaan rajoitetulla alueella väärällä nopeudella, tulee tästä ilmoitus hälytysäänen kera käyttäjän nähtäville.

– Skipperi on teknologiayritys ja näemme, että turvallisuutta voidaan parantaa vesillä samoin kuin kuivalla maalla tekemällä yhteistyötä alan edistyksellisten toimijoiden kesken. Kuten autojen, myös veneiden järjestelmät voivat aktiivisesti kertoa vallitsevasta nopeusrajoitusalueesta ja ylinopeudesta. Ylinopeutta ajetaan harvoin tahallaan ja uskonkin että tällainen ratkaisu kitkee ylinopeuksia tehokkaasti. Vaikka tuomme ratkaisun nyt ensimmäisenä omaan palveluumme toivon että se tulee
jatkossa hyödyttämään veneilevää yhteisöä laajemminkin, sanoo Skipperin toimitusjohtaja Kristian Raij.

Lähde: Skipperi
Kuvat: Skipperi, Nextfour

Lue myös: