Metsähallituksen kartoittajat tekivät merkittäviä uhanalaisten lajien löytöjä Saaristomereltä

Uhanalaisten lajien esiintymätietojen päivitys ja uudet löydöt vahvistavat, että Metsähallituksen Luontopalveluiden toteuttamat luonnonhoitotoimet tuottavat tulosta.

Metsähallituksen Luontopalveluiden lajikartoituksissa Saaristomerellä on tänä kesänä koettu monta iloista yllätystä, sillä saaristosta on löytynyt jo yhteensä kymmenen uhanalaista lajia.

Vastaan ovat tulleet muun muassa erittäin uhanalaiset pähkinäkaitalude ja kärsämökuoriainen (kuvassa) sekä äärimmäisen uhanalainen ja erityisesti suojeltu rahkahyrrä.

Metsähallituksen luontopalvelut kartoittaa lajistoa ja hoitaa luontoa osana RannikkoLIFE- ja HELMI-hankkeita, joissa kunnostetaan uhanalaisten lajien elinympäristöjä. Toimia ohjaa Saaristomeren luonnonhoidon kokonaissuunnitelma.

Esiintymätietojen päivitystyö sekä uudet löydöt vahvistavat, että jo toteutetut luonnonhoitotoimet tuottavat tulosta, mutta lisätoimet ovat välttämättömiä. Pääosa saaristomeren uhanalaisesta lajistosta vaatii luonnonhoitotoimia säilyäkseen.

Saaristomereltä on kesän kartoituksissa löytynyt alussa mainittujen lisäksi seuraavat lajit: lyhytsiipislaji (Aleochara tristis), mantulantiainen (Liothorax plagiatus), lounalantiainen (Calamorsternus granarius), lohjanseppä (Pseudanostirus globicollis), leppäkauniainen (Dicerca alni), särkkälantiainen (Bodiloides ictericus) ja ukkotöyryläs (Heterocleud obsoletus). Ne ovat kaikki uhanalaisiksi luokiteltuja lajeja.

Kartoitukset tuovat aina myös uutta tietoa lajin ekologiasta. Esimerkiksi äärimmäisen harvinainen ja erityisesti suojeltu suoympäristöissä elävä rahkahyrrä löytyi Seilistä laidunnetun merenrantaniityn rikkoutuneelta maalta.

– Tämä oli kyllä aika päräyttävä löytö, sanoo suunnittelija Heli Vainio ja jatkaa:

– Enpä olisi uskonut törmääväni tähän lajiin rantaniityllä. Näyttäisi siis siltä, että tämä suolajiksi luultu laji saattaakin elää rannoilla ja mahdollisesti hyötyä laidunnuksesta.

Lajeja etsitään pesemällä lantaa, uittamalla, haavimalla, keräilemällä ja pyydyksin.

www.metsa.fi

 

Teksti: Aki Lehtinen

Lue myös: