Helsingin merellinen strategia tuottaa positiivisia tuloksia

Satoja tuhansia löysi tiensä Helsingin edustan väylille ja saarille kesäkaudella 2021. Vesiliikennekokeilut, vuokraveneet ja Helsinki Biennaali nousivat suurimmiksi vetonauloiksi.

Helsingin vuosina 2017–2021 laaditussa kaupunkistrategiassa todetaan, että Helsingin merellinen sijainti on osa kaupungin perusluonnetta ja -olemusta. Tuolloin katsottiin, ettei merellisyyttä oltu hyödynnetty riittävästi kaupungin vetovoimatekijänä. Kaupunkistrategian mukaisesti laadittiin merellinen strategia, jonka viesti on ollut alusta asti sama: meri kuuluu kaikille.

Nyt hanke näyttäisi kantavan hedelmää, kun yhä useampi helsinkiläinen ja kaupungissa vieraileva löytävät tiensä saaristoon. Kirkkain esimerkki kasvaneesta kiinnostuksesta pääkaupungin saaria kohtaan, on tänä vuonna ensimmäistä kertaa järjestetty Helsinki Biennaali. Vallisaaressa 12.6.–26.9. järjestetty taidetapahtuma osoittautui menestykseksi, vetäen peräti 145 000 silmäparia. Kauden ehdoton yllättäjä oli puolestaan kaikin puolin siistitty Kaunissaari, joka kaksinkertaisti kävijämääränsä.

Merellisen strategian lähivuosien tavoitteena on kehittää Helsingin vesiliikennettä ekologisemmaksi ja nykyistäkin asiakaslähtöisemmäksi.

Vesiliikennekokeiluille myönteistä palautetta

Kruunuvuorenrannan tänä kesänä alkaneet vesiliikennekokeilut saivat käyttäjiltä kiitosta. Kuukauden ajan liikennöinyt kokeilulinja Kauppatorin ja Kruunuvuorenrannan välillä palveli noin 900 matkustajaa. Sen lisäksi Kruunuvuorenrannan laiturilta pystyi hyppäämään saaristokierrokselle Vasikkasaareen, Vallisaareen ja Lonnaan.

Sähköisen kutsuveneliikenteen kokeilua jatkettiin kesällä 2021 Merisataman liikenteessä. Veneen kyydissä pääsi kaikkiin Merisataman edustan saariin. Kyydin tilaaminen ja maksaminen tehtiin Callboats-sovelluksen kautta. Kaupungin ensimmäinen sähköinen kutsuvene nähtiin kesällä 2020 Vartiosaaren liikenteessä. Lisäksi Vartiosaareen pääsi jo toista kesää osallistuvan budjetoinnin kautta mahdollistetulla aurinkosähkölauttayhteydellä, jota käytti yli 10 000 ihmistä. Kävijämäärien kasvaessa Vartiosaaren retkeilypalveluita on parannettu reittejä rakentamalla ja opasteita uusimalla.

Lisää vuokraveneitä

Uusia vesiliikennöintitapoja edustavat myös Helsingissä kolmatta kesää käytössä olleet Skipperin kaupunkisoutuveneet ja vuokramoottoriveneet. Helsingin 12 kaupunkisoutuveneen lisäksi Skipperi Fleet -moottoriveneiden määrää kasvatettiin menneellä kaudella pääkaupunkiseudulla lähes 100 veneeseen, joista Helsingissä oli 55 venettä. Pelkästään Helsingissä näillä veneillä tehtiin yli 8 000 retkeä lähelle ja ulommas saaristoon. Soutuveneillä tehtiin parisen tuhatta retkeä.

Skipperi Akatemian veneilytaitotesti tehtiin pakolliseksi kaikille moottoriveneilijöille ja aloittelevat veneilijät saivat veloituksettoman käytännön veneilykoulutuksen, mikä omalta osaltaan näkyi parantuneena veneilyturvallisuutena ja toisten huomioimisena vesillä. Loppukesästä moottoriveneisiin tuotiin ominaisuus, jossa veneen plotteri varoittaa veneilijää nopeusrajoituksista ja alueista, joissa on aallonmuodostus kielletty. Tämä sai positiivisen vastaanoton palvelun jäseniltä ja viranomaisilta.

Teksti: Fredrik Eriksson
Kuva: Fredrik Eriksson

Lue myös: