Saaristomerellä makaavan Beatris-hylyn saneerausoperaatio on päättynyt

Riskihylyn tankit olivat täynnä multaa ja vettä. Riskihylkynä pidetyn laivan tankeista ei löytynyt öljyä.

Merivoimien julkaiseman tiedotteen mukaan Beatrisin saneerausoperaation avulla voitiin varmistaa, että hylky ei ole enää riski ympäristölle. Operaatio alkoi 14. lokakuuta ja kesti noin kaksi viikkoa. Sen aikana kartoitettiin hylyn kuntoa ja sen mahdollisesti ympäristölle aiheuttamia riskejä. Hylystä löydettiin kolme tankkia, joista yksi oli irrallinen ja muut runkotankkeja. Kaikki löydetyt tankit olivat täynnä mutaa ja merivettä.

Merivoimilla oli operaatioon varattuna kyky tyhjentää tankkien sisältöä ja poistaa ympäristölle haitalliset aineet. Operaation aikana sukeltajien työtä vaikeutti ajoittainen huono sää sekä hylyn rakenteisiin kertyneen mudan aiheuttama huono näkyvyys pohjassa. Sukelluksissa löydetyt tankit sijaitsivat hylyn sisällä ja niihin pääsy vaati runsaasti mudan ja hylkyromun raivaamista.

Moottorialus Beatris upposi vuonna 1981 Iniön selällä. Alus oli sepelilastissa ja polttoainesäiliöiden päälle kaatunut sepeli jouduttiin ensin pumppaamaan pois, jotta säiliöihin päästiin porautumaan.

Osa laajempaa hanketta

Operaatio oli osa Vesiensuojelun tehostamisohjelmaa, jossa selvitetään Suomen aluevesillä sijaitsevat hylyt, jotka saattavat lähitulevaisuudessa olla öljypäästöjen lähde. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) arvion mukaan Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeellä on yli tuhat vanhaa hylkyä, jotka ovat käyttäneet polttoaineenaan öljyä, tai joissa on ollut lastina öljyä tai muita vaarallisia aineita. Näistä arviolta pari kymmentä on korkean riskin hylkyjä eli ne ovat ruostumassa puhki tai sijaitsevat lähellä tärkeitä tai herkkiä luontokohteita.

Hankkeessa on ennestään saneerattu vuosina 2020–2021 ruoppaaja Veli Hangon edustalla sekä kuivalastialukset Hanna-Marjut ja Fortuna Kihdin selällä. Lisäksi hankkeessa on järjestetty saneeraukseen liittyvää koulutusta sekä tehty tiedustelu- ja tutkimusmatkoja riskihylyille.

www.merivoimat.fi

www.syke.fi

Teksti: Fredrik Eriksson
Kuva: Puolustusvoimat

Lue myös: