Sinileväriski on tänä kesänä merialueilla huomattava

Sinileväkukintojen riski on tänä kesänä huomattava Suomenlahdella, Saaristomerellä ja Selkämeren eteläosissa. Sinilevien huippu ajoittuu heinäkuun loppupuolelle ja elokuun alkuun.

Laajojen sinileväkukintojen riski Suomen merialueella pysyy tänä kesänä edellisten kesien tasolla, sillä Itämeren ravinnetilanne on pitkälti ennallaan. Sinilevälauttojen muodostumisriski on huomattava pohjoisella Itämeren pääaltaalla, Suomenlahdella, Saaristomerellä ja eteläisellä Selkämerellä. Selkämerellä sinileväkukinta ei välttämättä rajoitu vain eteläiselle alueelle. Perämerellä riski on edelleen vähäinen.

Kesän sää vaikuttaa sinilevien pintalauttojen esiintymiseen

Sinilevä viihtyy lämpimässä vedessä. Runsaan kukinnan muodostuminen vaatii noin parin viikon suotuisat olosuhteet. Avomerelle muodostuvien pintalevälauttojen kulkeutuminen rannikolle riippuu tuuli- ja virtausoloista. Paikallisia sinileväkukintoja havaitaan kesäisin pitkin koko rannikkoaluetta.

Sinileväkukinnat runsastuvat tyypillisesti heinäkuun alkupuolella, ja kesäaikainen huippu ajoittuu heinäkuun jälkipuoliskolle ja elokuun alkuun.

Pintalautan muodostuminen ja sekoittuminen voi tapahtua nopeasti

Leväkukintoja esiintyy etenkin pitkän tyynen ja lämpimän jakson aikana. Tyynellä säällä veteen sekoittuneet levät nousevat pintaan ja kerääntyvät laajoiksi lautoiksi. Heikkokin tuuli voi kasata sinilevää rantaveteen ja rannoille. Voimakas tuuli sekoittaa sinilevät vesimassaan, jolloin niitä on vaikeampi havaita.

– Tulevan kesän sääolot vaikuttavat oleellisesti siihen, millainen leväkesä meille kehittyy. Tämä kesän alussa tehty riskiarvio pystyy kuvaamaan todennäköisiä sinileväkukinta-alueita, mutta alueellista levätilanteen kehittymistä on syytä seurata viikoittaisista levätiedotteista. Paikallista tilannetta kannattaa seurata myös itse. Havainnot sinilevästä ja myös levättömyydestä kannattaa tallettaa Järvi-meriwikiin, missä ne ovat muiden nähtävissä, toteaa erikoistutkija Jouni Lehtoranta Suomen ympäristökeskuksesta.

Itämeren pääaltaan tilanne pitää leväriskin huomattavana

SYKE (Suomen ympäristökeskus) on tehnyt sinileväennusteen vuosittain kymmenen vuoden ajan. Tänä aikana Itämeren pääaltaan suolakerrostuneisuus on heikentänyt veden sekoittumista ja pitänyt pääaltaalla syvän veden happi- ja fosforitilanteen huonona. Tätä pääaltaan vähähappista ja runsasravinteista vettä päätyy ajoittain Suomenlahdelle, Saaristomerelle ja myös Selkämerelle asti. Pääaltaan huono tila pystyy ravinnekuormituksen vähenemisestä huolimatta pitämään yllä Suomen merialueiden nykyistä rehevyystasoa ja sinilevien esiintymisen riskiä.

Kaikkiin sinileväkukintoihin tulee suhtautua varoen, sillä ne voivat aiheuttaa terveyshaittoja ihmisille ja kotieläimille. Sinilevissä on myrkkyjä tuottavia levälajeja, eikä levien myrkyllisyyttä pysty arvioimaan silmämääräisesti.

Levätiedotus alkaa

Suomen ympäristökeskus SYKE tiedottaa yleisestä sinilevätilanteesta viikoittain torstaisin elokuun loppuun saakka. Kesän ensimmäinen leväkatsaus julkaistaan tänään 2.6.2022 klo 13.

Lue myös: