Järvien sinilevätilanne maltillinen, merellä havaittu pintakukintoja

Epävakainen sää ei ole suosinut sinileviä, ja sinilevätilanne on ajankohtaan nähden maltillinen. Sinilevää on havaittu järvillä ja rannikolla hieman vähemmän kuin viime viikolla, mutta sinilevää saattaa silti esiintyä veteen sekoittuneena. Pilvinen sää on rajoittanut satelliittihavaintojen tekemistä merialueilla. Sinilevän pintakukintoja on kuitenkin havaittu paikoin Hangon eteläpuolella Suomenlahden avomerialueella.

Valtakunnallisen sinileväseurannan sisävesien havaintopaikoilla on kuluneella viikolla havaittu erittäin runsaasti sinilevää vain Suuri-Onkamolla Pohjois-Karjalassa. Runsaasti sinilevää on havaittu seitsemällä havaintopaikalla eri puolilla Suomea. Hieman levää esiintyy yhteensä 15 järvihavaintopaikalla.

Rannikon havaintopaikoilla ei ole kuluvalla viikolla havaittu erittäin runsaita sinileväkukintoja. Runsaasti sinilevää on havaittu kolmella havaintopaikalla, ja hieman sinilevää esiintyy 19 rannikkohavaintopaikalla. Rannikon sinilevähavainnot painottuvat etelä- ja lounaisrannikolle sekä Saaristomerelle.

Valtakunnallinen sinileväseuranta toteutetaan osana ympäristön tilan seurantaa yhteistyössä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskukset), kuntien ympäristö- ja terveysviranomaisten sekä Suomen ympäristökeskuksen (Syke) kesken.

Ilmoita sinilevähavaintosi Järvi-meriwikiin

Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämässä Järvi-meriwikissä voit perustaa oman havaintopaikan ja tallentaa sille sinilevähavaintoja tai tehdä yksittäisiä havaintoja vesistöillä liikkuessa.
Havainnot voi toimittaa älypuhelimissakin toimivan Havaintolähetti-sovelluksen avulla. Ilmoitetut havainnot näkyvät valtakunnallisella sinilevähavaintokartalla ja tukevat valtakunnallista sinilevätilanteen arviointia. Myös havainnot siitä, että sinilevää ei ole, ovat tärkeitä.

Lue myös: