Merenkulkujärjestöjen kunniakäynti merenkulkijoiden muistomerkillä 4.11.

Merenkulkujärjestöt tekevät perinteisen kunniakäynnin merenkulkijoiden ja mereen menehtyneiden muistomerkillä Helsingissä pyhäinpäivänä 4.11.2023 klo 12.00 alkaen.

Eiranrannassa Ursinin kalliolla pidettävä valtakunnallinen muistotilaisuus on kaikille avoin ja ilmainen. Tilaisuuden jälkeen yleisö voi osallistua merenkulkujärjestöjen tarjoamille kahveille Agricolan kirkon kryptassa.

Puheen tilaisuudessa pitää Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan pastori Yrjö Ikonen, ja musiikista vastaa Mikaelin laulajat johtajanaan Jukka Okkonen. Seppeleenlaskuvuorossa on tänä vuonna 50 vuotta täyttävä Merimiespalvelutoimisto. MEPAn juhlavuosi huipentuu Helsingissä 16.11. pidettävään kansainväliseen merenkulkijaseminaariin.

Seppeleenlaskun aikana noin klo 12.10 Suomen Meripelastusseuran alukset pelastusristeilijä Jenny Wihurin johdolla tekevät ohimarssin tehden lipputervehdyksen. Alusparaatissa on mukana Suomenlahden merivartioston alus, mikäli sillä ei ole operatiivisesta tehtävästä johtuvaa estettä. Kaikki alukset jatkavat matkaansa Eteläsatamaan ja kiinnittyvät Kolera-altaaseen Kauppatorin edustalle, missä ne ovat nähtävillä klo 13.00–14.30. Meripelastusseuran aluksiin pääsee myös tutustumaan sisälle.

Kunniakäynnin järjestäjätahot (vuosittaisen seppeleenlaskuvuoron mukaisessa järjestyksessä):
 • Merimiespalvelutoimisto – Sjömansservicebyrån
 • Satamaoperaattorit ry
 • Helsingin Laivanpäällikköyhdistys ry – Helsingfors skeppsbefälhavareförening rf
 • Meriliitto ry – Sjöfartsförbundet ry
 • Luotsiliitto ry – Lotsförbundet rf
 • Merivoimat – Sjöstridskrafterna
 • Suomen Laivanpäällystöliitto ry – Finlands Skeppsbefälsförbund rf
 • Meriliikenneohjaajat ry
 • Suomen Merimies-Unioni SMU ry – Finlands Sjömans-Union rf
 • Suomen Meripelastusseura ry – Finlands Sjöräddningssällskap rf
 • Suomen Varustamot ry – Rederierna i Finland rf
 • Rajavartiolaitos – Gränsbevakningsväsendet
 • Liikenne- ja viestintävirasto Traficom – Transport- och kommunikationsverket Traficom
 • Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry
 • Suomen Konepäällystöliitto ry – Finlands Maskinbefälsförbund rf
 • Suomen Tietoliikennetekniset ry
 • Suomen Merimieskirkko ry – Finlands Sjömanskyrka rf (vastaa vuosittain tilaisuuden käytännön järjestelyistä)

Lue myös: